Tegal 90xe AW-90xeR Main Customers

1 Alliance
2 Anritsu Company
3 Beijing Yandong
4 Changzhou Chemsemi Co., Ltd
5 ClassOne Equipment Inc
6 CS Microelectronics Co., Ltd.
7 Duet Microelectronics Beijing Co.,Ltd.
8 DYNEX
9 Excelitas
10 Honeywell Sensing and Control
11 Jiangyin Xinshun
12 Micralyne
13 Microsemi Power Products Group
14 National Research Council Canada
15 NEDI
16 nuvoTon
17 OCLARO Technology Ltd.
18 Opto
19 OPTOTECH CORP/EM
20 Vishay Taiwan 
21 Win Semiconductor Fab 1
22 Win Semiconductor Fab 2
23 Win Semiconductor Fab 3
24 Xiamen Sanan /Xiamen Xindeco